Wydrukuj tę stronę
sobota, 21 wrzesień 2019 07:11

Na VII sesji Radni podjęli dziewięć uchwał. Zobacz czym zajmowali się radni. Wyróżniony

Napisał
fot. starostwo powiatowe fot. starostwo powiatowe

Dokonano zmian: Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski, uchwały budżetowej na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2032. Przyjęto również sprawozdania: z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2019 r. oraz z  realizacji w 2018 roku „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2026”.

 Dodatkowo podjęto uchwały w sprawach: organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski;  pozbawienia drogi na terenie Powiatu Nowodworskiego kategorii drogi powiatowej oraz zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie wynikającym z informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wydelegowano także Radnego Powiatu Nowodworskiego, Pana Roberta Ciżmowskiego do prac w Komisji przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego.

Jednym z ostatnich punktów porządku obrad było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za  I półrocze 2019 r.

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

sesja rady powiatu (2)
sesja rady powiatu (3)
sesja rady powiatu (4)
sesja rady powiatu (5)
sesja rady powiatu (6)
sesja rady powiatu (7)
sesja rady powiatu (1)
Previous Next Play Pause
fot. starostwo powiatowe