Wydanie nr 336 / 2023   

 

PRZETARGI

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo   Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21…
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat   Działając na podstawie…
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański dla terenu działek nr 180/3,…
Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku…
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.   Załącznik do zarządzenia Nr 229/2023 Wójta Gminy Stegna z dnia…
Zawiadomienie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 10 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu…
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Nowym Dworze Gdańskim uchwały nr 478/LXX/2023 z dnia 24…
Starosta Nowodworski ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako…
Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego                                   …
Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego z dn.19.10.2023                          Starosta Nowodworski podaje do…
Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997…
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 17.10 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na…
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w części obrębów Bronowo, Dworek, Niedźwiedzica, Żuławki, wraz…
Wójt Gminy Stegna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr: 22/3, 22/5 i 29, położonych w miejscowości Junoszyno, stanowiących własność Gminy…
Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku…
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.   Lp. Miejscowość Nr działki Pow. w ha Nr KW…
Strona 1 z 23