Wydanie nr 147 / 2022   

 

PRZETARGI

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do najmu Stegna.   Lp. Miejscowość Nr działki Pow. w ha Nr KW Opis…
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.   Lp Miejscowość Nr działki Pow. w ha Nr…
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.   Lp Miejscowość Nr działki Pow. w ha Nr…
Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku…
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 204 w obrębie geodezyjnym Lubieszewo  …
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3…
Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia…
  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stegna pomiędzy ulicami Grunwaldzka, Powstańców Warszawy, Bukowa…
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 11 kwietnia 2022 r.  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3…
Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo   Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia…
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do najmu.   Lp. Miejscowość Nr działki Pow. w ha Nr KW Opis nieruchomości…
Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna z dn. 08.04.2022 Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21…
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do użyczenia. Lp. Miejscowość Nr działki Pow. w ha Nr KW Opis nieruchomości Wysokość…
Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna z dn. 08.04.2022 Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21…
Starosta Nowodworski zawiadamia o wywieszeniu wykazu nieruchomości. Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  7 kwietnia 2022 roku w siedzibie Starostwa…
Strona 1 z 12