Wydanie nr 268 / 2022   

 

PRZETARGI

Wójt Gminy Stegna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr: 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6, 22/7, 95/3, 95/11 i 255,…
Wyciąg z ogłoszenia o Przetargu Wójt Gminy Stegna ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami letniskowymi, stanowiącej własność…
Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna z dn. 14.09.2022   Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia…
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Lp Miejscowość Nr działki Pow. w ha Nr KW…
Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna z dnia 07.09.2022 r. Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997…
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.     Lp Miejscowość Nr działki Pow. w ha…
Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego z dn.16.08.2022   Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 sierpnia 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego…
Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo   Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia…
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art.35…
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w…
Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna   Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997…
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.     L.p. Nr działki KW nr Pow.…
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej   L.p. Nr działki KW nr Pow. w ha.…
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański w części obrębu geodezyjnego Żelichowo…
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Stegna,…
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Stegna, położonych w Mikoszewie, Drewnicy, Stegience i Stegnie. Wykaz nieruchomości stanowiących własność…
Strona 1 z 14