Wydanie nr 147 / 2022   

 

URZĘDOWE

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do najmu Stegna.   Lp. Miejscowość Nr działki Pow. w ha Nr KW Opis…
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.   Lp Miejscowość Nr działki Pow. w ha Nr…
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.   Lp Miejscowość Nr działki Pow. w ha Nr…
Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku…
Ustalony porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 - 2023 zwołanej na dzień 20 maja 2022 r. na…
VII sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2022 r.w dniu 27 maja 2022 r. godz. 9.00…
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 204 w obrębie geodezyjnym Lubieszewo  …
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3…
Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia…
W czwartek, 28 kwietnia br. o godz. 10 odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Sesja odbędzie…
Radni zaaprobowali włączenie do budżetu gminy środków krajowych na zarządzanie kryzysowe oraz będących głównie ich wynikiem bieżących zmian w budżecie…
  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stegna pomiędzy ulicami Grunwaldzka, Powstańców Warszawy, Bukowa…
XXXVII Sesji Rady Gminy Stegna. Zobacz czym zajmą się radni 29 kwietnia. Porządek obrad sesji zwołanej na dzień 29 kwietnia 2022…
Nowy Dwór Gdański. 21 kwietnia 2022 roku (czwartek) w Starostwie Powiatowym (sala konferencyjna, pok. nr 9) w godz. od 10.00 do…
”Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą” Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  Śp. Genowefy Puszczewicz Wyrazy głębokiego współczucia…
Strona 1 z 35