Wydanie nr 336 / 2023   

 

URZĘDOWE

Spotkania o KSeF dla mikroprzedsiębiorców. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku zaprasza mikroprzedsiębiorców, ich przedstawicieli oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkania on-line…
Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo   Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21…
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat   Działając na podstawie…
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański dla terenu działek nr 180/3,…
LIX Sesja Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 – 2024 zwołana na dzień 29 listopada 2023 r. na…
57. Sesja Rady Gminy Sztutowo: Decyzje dotyczące Budżetu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Terenów byłego Obozu Stutthof Dziś odbyła się…
XV sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2023 r.w dniu 24 listopada 2023 r. godz. 8.00…
Rozwój małych gospodarstw – ostatnie dni na ubieganie się o wsparcie Tylko do 24 listopada 2023 r. jest czas, by…
Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku…
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.   Załącznik do zarządzenia Nr 229/2023 Wójta Gminy Stegna z dnia…
Zawiadomienie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 10 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu…
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański dla części…
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Nowym Dworze Gdańskim uchwały nr 478/LXX/2023 z dnia 24…
Przekazujemy smutną wiadomość rodzinie, przyjaciołom i społeczności o śmierci   Ś.P Piotr Muszalski lat 36 zmarł dnia 2 listopada 2023…
Spółka "Szop" realizuje usługi asenizacyjne także na terenie Gminy Nowy Staw Informujemy, iż na podstawie decyzji Burmistrza Nowego Stawu z…
Starosta Nowodworski ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako…
Strona 1 z 50