Wydanie nr 39 / 2022   

 

piątek, 18 listopad 2022 21:51

Gmina Sztutowo otrzymała niemal 2,5 mln zł na przebudowę boiska sportowego w Sztutowie. Wyróżniony

Napisał
Gmina Sztutowo z dofinansowaniem z programu Sportowa Polska Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
 
18.11.2022 Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru w programie Sportowa Polska – Gmina Sztutowo otrzymała niemal 2,5 mln zł na przebudowę boiska sportowego w Sztutowie. To kolejny ważny element budowania infrastruktury kulturalno-sportowej w naszej gminie. 2023 i 2024 będą latami budowy zupełnie nowej oferty dla naszych mieszkańców, ponieważ razem z dofinansowaniem 4,2 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład powstanie zarówno cały kompleks sportowy – nowy budynek na potrzeby gminnego ośrodka kultury i sportu i nowa nawierzchnia boiska wraz z odwodnieniem, oświetleniem i nowym ogrodzeniem, jak i nowe pomieszczenia pełniące funkcje kulturalne w piwnicach Szkoły Podstawowej w Sztutowie.

 
Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej jest jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i ma na celu dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z obiektami sportowymi na terenie całej Polski. Wspierane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zadania zostały podzielone na trzy grupy:
  1. Obiekty szkolne

Zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, służącej placówce w realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, przebudowę lub remont szkolnych obiektów sportowych.

  1. Modernizacja obiektów służących klubom sportowym

W ramach tej grupy dofinansowane są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców – w tym przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej.

  1. Pozostałe obiekty ogólnodostępne

Zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, która umożliwi społeczności lokalnej aktywne spędzanie czasu wolnego oraz organizację współzawodnictwa sportowego. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, które stwarzają warunki do rozwoju sportów olimpijskich.

Wszystkie zadania inwestycyjne – bez względu na to, w której grupie się znajdą - muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Skomentujjoomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl