Wydanie nr 91 / 2023   

 

środa, 28 grudzień 2022 02:03

Szkoła w Stegnie zakupiła pomoce dydaktyczne w ramach "Aktywna Tablica 2022" Wartość projektu to ponad 40 tys. złotych

Napisał

W ramach rządowego programu „AKTYWNA TABLICA”, Szkoła Podstawowa im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Stegnie otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu to 43 750 zł: dofinansowanie- 35 000 zł, wkład własny - 8 750 zł.

Wśród zakupionych pomocy i sprzętu znalazł się monitor interaktywny z modułem wifi i komputerem oraz FunFloor wraz z matą, statywem i pisakami- magiczny dywan do rewalidacji i terapii dla uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto zakupiono stojak mobilny ułatwiający korzystanie z dywanu w różnych klasach i miejscach w szkole.

Zakupiono również programy mTalent i mTalent Potrafię zawierające interaktywne ćwiczenia do pracy z uczniami:

  • z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej,
  • do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu,
  • wspomagających usprawnianie i rozwój wyższych funkcji słuchowych,
  • wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej i wzrokowej,
  • a także wspomagający koncentrację uwagi,
  • do nauki czytania,
  • wspomagający myślenie i umiejętności matematyczne,
  • kształcących świadomość ortograficzną i szereg innych o różnych poziomach trudności do wykorzystania w pracy dydaktyczno-wyrównawczej i korekcyjno-kompensacyjnej,
  • a także do pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.

Skomentuj