Wydanie nr 91 / 2023   

 

piątek, 20 styczeń 2023 17:25

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo z dn.20.01.2023

Napisał
Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo
Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu 20.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo, oraz w prasie został zamieszczony wykaz nieruchomości  przeznaczonych dzierżawy na okres do 3 lat,  sprzedaży oraz do przekazania w darowiznę dla Muzeum Stutthof w Sztutowie. Wykaz zamieszczony będzie od dnia  20.01.2023 r. do 9.02.2023 r.
Z up. Wójta Gminy
Renata Głąb
Sekretarz Gminy

Skomentuj