Wydanie nr 91 / 2023   

 

piątek, 03 luty 2023 23:24

Sesja Rady Powiatu Nowodworskiego. Zobacz czym zajmą się radni. Wyróżniony

Napisał
I sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2023 r.w dniu 7 lutego 2023 r. godz. 9.00
 
Program obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji: XV z dnia 20 grudnia 2022 r. i XVI z dnia 29 grudnia 2022 r.
3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
5.2 ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
5.3 przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2023 r. – przedstawia Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu.
5.4 przyjęcia sprawozdania Komisji Budżetowo - Samorządowej z działalności w 2022 r. – przedstawia Pan Mirosław Molski, Przewodniczący Komisji Budżetowo – Samorządowej.
5.5 przyjęcia sprawozdania Komisji Oświatowo - Społecznej z działalności w 2022 r. – przedstawia Pani Dorota Chojna, Przewodnicząca Komisji Oświatowo – Społecznej.
6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
9. Zakończenie obrad.
 
Transmisje i nagrania z posiedzeń Rady Powiatu dostępne są pod adresem: https://nowydworgdanski.sesja.pl/

Skomentuj