Wydanie nr 157 / 2023   

 

poniedziałek, 06 marzec 2023 15:01

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dn.6.03.2023

Napisał
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres od 3 do 30 lat oraz użyczenia
 
Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) ogłaszam, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do dzierżawy na okres od 3 – do 30 lat oraz w użyczenie następujące nieruchomości:
 
1.Nr ewidencyjny nieruchomości – 324/4
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00063710/5
Powierzchnia w ha/m2 – 40 m2, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie
Opis nieruchomości – lokal użytkowy, o pow. 40 m 2, usytuowany w budynku Rybacka 41 Kąty Rybackie
Przeznaczenie – na potrzeby Sołectwa Kąty Rybackie
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia na okres 3 lat
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – umowa bezpłatnego użyczenia.
 
2.Nr ewidencyjny nieruchomości – 184/3
 
- nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00041189/3
Powierzchnia w ha/m2 – 25.000 m2, Położenie nieruchomości – Sztutowo
Opis nieruchomości – tereny leśne
Przeznaczenie – teren przeznaczony pod cmentarz, zieleń urządzoną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną
Forma sprzedaży, dzierżawy – dzierżawa od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg na okres 30 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 14.250 zł netto plus należny podatek VAT. Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny – zgodnie z warunkami umowy.
 
3.Nr ewidencyjny nieruchomości – 537/4, budynek nr 1710
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00058253/5 (własność Skarb Państwa, dzierżawca Gmina Sztutowo)
Powierzchnia w ha/m2 – 11 m2,
Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie, Rybacka 64 A
Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa, pomieszczenie gospodarcze
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na siedzibę bosmanatu
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 9000 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
4. Nr ewidencyjny nieruchomości – 332/7
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00045099/3
Powierzchnia w ha/m2 – 200 m2,
Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na ogródek przydomowy
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 340 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
5. Nr ewidencyjny nieruchomości – 770/2
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00046732/0
Powierzchnia w ha/m2 – 60 m2,
Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie ul. Rybacka
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na miejsca postojowe
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 250 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
6. Nr ewidencyjny nieruchomości – 247/6
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00039019/4
Powierzchnia w ha/m2 – 2098 m2,
Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie ul. Piaskowa
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na rekreację, obsługę ruchu turystycznego
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 10 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 6300 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
7. Nr ewidencyjny nieruchomości – 107
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00043764/2
Powierzchnia w ha/m2 – 105 m2,
Położenie nieruchomości – Łaszka
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na ogródek przydomowy
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 180 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
8. Nr ewidencyjny nieruchomości – 718/12
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00040370/2
Powierzchnia w ha/m2 – 426 m2,
Położenie nieruchomości – Grochowo Drugie
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na ogródek przydomowy
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 730 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
9. Nr ewidencyjny nieruchomości – 25/5,25/6
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00044901/2, GD2M/00044900/5
Powierzchnia w ha/m2 – 316 m2, 183,5
Położenie nieruchomości – Grochowo Pierwsze
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na ogródek przydomowy
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 850 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
10. Nr ewidencyjny nieruchomości – 338/14
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00048165/8
Powierzchnia w ha/m2 – 123 m2,
Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie ul. Morska
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na ogródek przydomowy
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 210 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
11. Nr ewidencyjny nieruchomości – 382/160
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00049191/6
Powierzchnia w ha/m2 – 177 m2,
Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Królewiecka
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na dojazd do nieruchomości
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 531 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
12. Nr ewidencyjny nieruchomości – 470
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00046732/0
Powierzchnia w ha/m2 – 1,6 m2,
Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na posadowienie reklamy
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 580 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
13. Nr ewidencyjny nieruchomości – 349/4
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00059735/5
Powierzchnia w ha/m2 – 2 m2,
Położenie nieruchomości – Sztutowo
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na posadowienie reklamy
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 720 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
14. Nr ewidencyjny nieruchomości – 349/4
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00059735/5
Powierzchnia w ha/m2 – 2 m2,
Położenie nieruchomości – Sztutowo
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na posadowienie reklamy
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 720 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
15. Nr ewidencyjny nieruchomości – 79/1
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00041060/3
Powierzchnia w ha/m2 – 370 m2,
Położenie nieruchomości – Groszkowo 7a
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem świetlicy
Przeznaczenie – na potrzeby Sołectwa Groszkowo
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia na okres do 3 lat
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – umowa bezpłatnego użyczenia.
 
16. Nr ewidencyjny nieruchomości – 60/5
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00040097/4
Powierzchnia w ha/m2 – 166 m2,
Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Bursztynowa
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na ogródek przydomowy
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 300 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
17. Nr ewidencyjny nieruchomości – 30
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00047549/7
Powierzchnia w ha/m2 406 m2,
Położenie nieruchomości – Sztutowo
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona do zagospodarowania rolniczego
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 700 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
13. Nr ewidencyjny nieruchomości – 76/1
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00041056/2
Powierzchnia w ha/m2 – 0,9000 ha,
Położenie nieruchomości – Płonina
Opis nieruchomości – staw
Przeznaczenie – prowadzenie gospodarki rybackiej
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 500 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
14. Nr ewidencyjny nieruchomości – 207
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00043764/2
Powierzchnia w ha/m2 – 0,1500 ha,
Położenie nieruchomości – Łaszka
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona do zagospodarowania rolniczego
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Wysokość czynszu dzierżawnego 1,13 q. Stawka czynszu określona będzie w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
15. Nr ewidencyjny nieruchomości – 292/4
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00043765/9
Powierzchnia w ha/m2 – 0,2248 ha,
Położenie nieruchomości – Sztutowo
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona do zagospodarowania rolniczego
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy na okres do 3 lat
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Wysokość czynszu dzierżawnego 1,49 q. Stawka czynszu określona będzie w oparciu o średnią cenę skupu żyta jak dla podatku rolnego określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca w każdym roku obowiązywania umowy.
 
16. Nr ewidencyjny nieruchomości – 6
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00048165/8
Powierzchnia w ha/m2 – 201 m2,
Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość przeznaczona na zieleń
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia na okres do 3 lat
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – bezpłatne użyczenie
 
17. Nr ewidencyjny nieruchomości – 5/1 – Gmina Sztutowo jest biorącym do używania
 
Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00048119/1
Powierzchnia w ha/m2 – 21 m2,
Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa
Przeznaczenie –nieruchomość stanowiąca drogę
Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa użyczenia na okres do 3 lat
Wartość nieruchomości, zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – bezpłatne użyczenie
 
Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia 6.03.2023 r do 27.03.2023 r.
 
Robert Zieliński
Wójt Gminy Sztutowo
                                                                                                         

Skomentujjoomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl