Wydanie nr 157 / 2023   

 

piątek, 31 marzec 2023 05:59

III sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Czym zajmą się radni.

Napisał

III sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2023 r.w dniu 31 marca 2023 r. godz. 9.00

 
Termin: 31.03.2023 r. (piątek) godz. 9.00 sala konferencyjna Nr 9, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji: I z dnia 7 lutego 2023 r. i II z dnia 24 lutego 2023 r.
3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy w rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
5.2 określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
5.3 określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
5.4 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
5.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023-2040. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
9. Zakończenie obrad.
 

Transmisja z sesji online

Transmisje i nagrania z posiedzeń Rady Powiatu dostępne są pod adresem: https://nowydworgdanski.sesja.pl/

Skomentujjoomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl