Wydanie nr 111 / 2023   

 

wtorek, 30 styczeń 2024 09:32

Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na tor wodny na rzece Elbląg Wyróżniony

Napisał
Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na roboty pogłębiarskie na rzece Elbląg. Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na roboty pogłębiarskie na rzece Elbląg. UM Gdynia

Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na roboty pogłębiarskie na rzece Elbląg. Jest to  IV Etap „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

W ramach tego kontraktu, na rzece Elbląg wykonany zostanie tor wodny o długości 8,6 km i głębokości 5 m. W zadaniu wyszczególniono prace na odcinku 6,6 km od Zalewu Wiślanego w górę rzeki oraz 2 km pomiędzy punktami P1 i P2, tj. mniej więcej od zrzutu oczyszczalni ścieków do rozwidlenia rzeki i Kanału Jagiellońskiego.

Na odcinku P1-P2 przeprowadzone zostaną badania i oczyszczanie dna z przeszkód ferromagnetycznych (np. złom, elementy żelbetowe, przeszkody wielkogabarytowe, historyczne pozostałości militarne). Wykonane też będzie na nim nowe oznakowanie nawigacyjne w postaci 8 pław: 4 walcowanych czerwonych po lewej stronie i 4 stożkowe zielone po prawej stronie.

- Tor wodny na rzece Elbląg stanowi część drogi wodnej, a odcinek objęty niniejszym kontraktem składa się z brzegów, nowo obudowanych i wzmocnionych w ramach drugiego etapu, natomiast na odcinku od P1 do P2 brzegi nie są umocnione i zgodnie z decyzją środowiskową takie pozostaną. Planowane przedsięwzięcie obejmuje pogłębienie istniejącego toru. Podstawowa szerokość mierzona w dnie wyniesie 60 m, ze względu na zabudowę mieszkaniową wsi Nowakowo na odcinku około 900 m zostanie zawężona do 40m, a na ostatnich dwóch kilometrach wyniesie 20 m  – powiedziała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Łączna kubatura prac wyniesie ok. 1,5 mln m3. Po zbadaniu, wydobyty urobek zostanie przetransportowany i wbudowany w wyspę na Zalewie Wiślanym. Prace będą prowadzone zgodnie z decyzjami środowiskowymi, przewidującymi okresy, w których prace nie mogą być prowadzone.

I tak np. w okresie migracji zstępującej węgorza (1.09-30.11) prace czerpalne prowadzone będą wyłącznie od wschodu do zachodu słońca, a z uwagi na tarło ciosy, od kwietnia do połowy czerwca, wstrzymane całkowicie.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania Wytycznych Przyrodniczych Prowadzenia Robót Czerpalnych i Podczyszczeniowych, co m.in. oznacza konieczność minimalizowania rozprzestrzeniania się zawiesiny i przeciwdziałania temu zjawisku. Prowadzony będzie również monitoring ichtiologiczny, w tym pomiary zawartości tlenu w wodzie, monitoring czystości akwenu oraz nadzór ornitologiczny nad częścią lądową robót i miejscem odkładu urobku, tj. sztuczną wyspą  – dodała Barbara Olczyk, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inwestycyjnych.

Prace będą prowadzone w sposób umożliwiający utrzymanie ciągłości żeglugi, a także zapewniający jej bezpieczeństwo. Zgodnie z podpisaną umową, powinny się one zakończyć do 20 listopada 2024 roku.

Ich wykonawcą będzie Konsorcjum Firm FABE POLSKA Sp. z o.o. (Lider) i Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. (Partner). Wartość kontraktu to 113 768 407,46 zł.

Dla przypomnienia:

  • I etap: Kanał Żeglugowy na Mierzei Wiślanej wraz z całą infrastrukturą portową oddany został do użytku we wrześniu 2022 roku;
  • II etap: zasadnicze prace zostały zakończone. Aktualnie trwa procedura odbiorowa. Do dokończenia pozostają prace pogłębiarskie, których realizacja uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych;
  • III etap: budowę toru wodnego o długości 8,2 km i głębokości 5 m na Zalewie Wiślanym wraz z nowym oznakowaniem nawigacyjnym zakończono w maju 2023 roku;
  • W ramach wieloletniego Programu "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" budowana jest również pogłębiarka – URSA, jej wodowanie miało miejsce we wrześniu 2023 roku, a odbiór przewidywany w II kwartale 2024 roku.

 

 
pogłębienie toru wodnego elbląg (1)
pogłębienie toru wodnego elbląg (3)
pogłębienie toru wodnego elbląg (2)
Previous Next Play Pause

Skomentujjoomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl