Wydanie nr 149 / 2023   

 

piątek, 05 kwiecień 2024 09:50

Tomasz Gajewski. Kandydat do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Wyróżniony

Napisał
Tomasz Gajewski Tomasz Gajewski

KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

 „CZŁOWIEK JEST NAJWAŻNIEJSZY”

 

TOMASZ  PIOTR GAJEWSKI 

 

51 lat, żonaty, ojciec dwóch synów, dziadek dwóch wnuków.

Wykształcenie wyższe – administracja, studia podyplomowe z zarządzania oświatą oraz techniczne w zakresie melioracji wodnych i budownictwa.

 

Działalność społeczna:

Radny Gminy Stegna w latach 2006 – 2010, jako radny poznałem potrzeby społeczności lokalnej i możliwości ich realizacji jak również problemy społeczno gospodarcze mojej Gminy.

 

Praca zawodowa:

 

Od 2015 roku pełnię funkcję zastępcy wójta Gminy Stegna, zajmuję się sprawami inwestycji oraz oświaty podnosząc standardy życia mieszkańców, turystów oraz warunki pracy i nauki w gminnych placówkach oświatowych.

 

Do 2014 roku starszy specjalista ds. inwestycji w Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja” sp. z.o.o. realizujący zadania z zakresu inwestycji komunalnych służących poprawie życia mieszkańców.

 

Moje cele i priorytety:

- Poprawa życia młodych rodziców poprzez zapewnienie dostępu i odpowiedniej ilości placówek oświatowych;

- Uproszczenie systemu podatkowego mieszkańców i gmin;

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe gmin zagrożonych zalaniem;

- Poprawa życia seniorów w lokalnych społecznościach;

 

Spotkajmy się 7 KWIETNIA 2024 r., wybierając kandydatów, którzy będą nas skutecznie reprezentować korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia.

 

Tomasz Piotr Gajewski

 

 
 
 
image1
 
Sfinansował Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie
Stronnictwo Ludowe lub Sfinansował KKW Trzecia Droga PSL – PL2050 Szymona Hołowni
 

Skomentuj