Wydanie nr 91 / 2023   

 

czwartek, 14 marzec 2019 16:23

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy.

Napisał

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY SZTUTOWO  z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 ze zmianami)  o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone do  wydzierżawienia na okres do trzech lat są następujące nieruchomości:

 

 

Lp.

  Nr ewidencyjny    nieruchomości

     Oznaczenie
      w księdze

     wieczystej
          KW nr

 Powierzchnia
   w  ha/m2

  Położenie  nieruchomości

      Opis
nieruchomości

 

Przeznaczenie

 

  Forma  sprzedaży, dzierżawy 

  

  Wartość nieruchomości, zasady     aktualizacji  opłat, termin wnoszenia opłat

 

1.

     Część działki

        50/31

GD2M/00048440/0

     80 m2

    Sztutowo

  Pas drogi     gminnej

  Miejsca postojowe

   Dzierżawa na okres do trzech lat

 Czynsz roczny dzierżawny 200 zł plus należny podatek VAT.

Czynsz płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,

 

 

 Ogłoszenie wywieszone będzie  na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo pl  od dnia 14.03.2019 r. do dnia 4.04.2019 r.

Wójt

Robert Zieliński

Skomentuj