Wydanie nr 221 / 2022   

 

wtorek, 29 grudzień 2020 12:19

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na długości ok. 2,15 km Wyróżniony

Napisał
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informuje, że w dniu 09.12.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót na realizację zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna — Krynica Morska. Etap III: km 61+925 — 64+070".
 
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pt.: Transgraniczne Trakty (Cross-border Routes), który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020.
 
Szczegółowe informacje na temat realizowanego zadania znajdują się na stronie internetowej ZDW w Gdańsku pod adresem: http://www.zdw-gdansk.pl/.../inwestycje-w-trakcie.../.
W dniu 22.12.2020 r. nastąpiło protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót. W związku z tym, od miesiąca stycznia 2021 r. należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym wynikających z realizacji robót drogowych.
 
Aktualne informacje dotyczące wprowadzanych utrudnień w ruchu drogowym będą zamieszczane na stronie internetowej ZDW w Gdańsku pod adresem: http://www.zdw-gdansk.pl/.../mapa-utrudnien-i-akcja-zima1/.
 
 
Zakres robót obejmuje m.in.:
 
• rozbudowę drogi wojewódzkiej na długości ok. 2,15 km (od oczyszczalni w stronę Piasków)
• korektę szerokości w dostosowaniu do normatywnej,
• wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś,
• korektę łuków poziomych,
• korektę spadków poprzecznych jezdni,
• przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
• przebudowę zjazdów,
• wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek,
• przebudowę zatok autobusowych,
• przebudowę chodników na terenie miejscowości,
• zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi,
• przebudowę oświetlenia drogowego,
• przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci,
• zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,
• przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.
 
 
 
 Informacja: Urząd Gminy Krynica Morska 
 

Skomentujjoomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl