Wydanie nr 177 / 2022   

 

piątek, 17 wrzesień 2021 23:43

IX sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Zobacz czym zajmą się radni.

Napisał
zdj.poglądowe zdj.poglądowe
IX sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r. w dniu 28 września 2021 r. godz. 9.00 w trybie zdalnym.
 
Termin: 28.09.2021 r. (wtorek) godz. 9.00 
Przewidywany program obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji: VIII z dnia 31.08.2021 r.
3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
4. Przedstawienie sprawozdań rocznych z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne na terenie Powiatu Nowodworskiego.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 zaliczenia drogi gminnej nr 177014G o przebiegu od drogi powiatowej nr 2301G w miejscowości Rakowo do drogi powiatowej nr 2345G w miejscowości Jazowa w całości do kategorii dróg powiatowych. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
5.2 wydelegowania Radnego Powiatu Nowodworskiego do prac w Komisji przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego. - przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski
5.3 zmiany uchwały Nr II/17/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski
5.4 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu
5.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021-2040. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
7. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Ciżmowski

Skomentuj