Wydanie nr 177 / 2022   

 

wtorek, 23 listopad 2021 21:51

W przyszłym roku rozpocznie się budowa kanalizacji w Tujsku

Napisał
Budowa analizacji Tujsk Budowa analizacji Tujsk Gmina Stegna

18 listopada 2021 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Cezary Malinowski podpisał umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Miejscowości Tujsk, Gmina Stegna”.

Roboty budowlane kanalizacji sanitarnej realizowane będą w centralnej części wsi Tujsk i będą obejmować budowę kanalizacji sanitarnej długości 2 360 mb oraz przepompowni ścieków – dwa obiekty.

Koszt inwestycji wynosić będzie 4 345 221 zł. Finansowanie zadania przewiduje się ze środków:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” w wysokości – 1 927 560 zł,

- pożyczka z WFOŚIGW w Gdańsku,

- środki własne.

Rozpoczęcie robót planowane jest z początkiem 2022 roku a zakończenie syczeń 2023 r.

Urząd Gminy w Stegnie

Skomentuj