Wydanie nr 177 / 2022   

 

poniedziałek, 31 styczeń 2022 04:43

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jantar.

Napisał
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jantar. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jantar. Gmina Stegna

Pod koniec stycznia Cezary Malinowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” podpisał umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek oraz zmiana funkcji dwóch studni podciśnieniowych na przelotowe - grawitacyjne w miejscowości Jantar”.

Roboty budowlane kanalizacji sanitarnej realizowane będą w południowej części wsi Jantar i będą obejmować budowę kanalizacji sanitarnej o długości 750 mb oraz przepompowni ścieków.

Koszt inwestycji wynosić będzie 1 271 451 zł. Finansowanie zadania przewiduje się ze środków własnych oraz pożyczki bankowej.

Rozpoczęcie robót planowane jest w pierwszym kwartale 2022 roku a zakończenie w grudniu 2022 r.

 

źródło: Urząd Gminy w Stegnie

Skomentuj