Wydanie nr 147 / 2022   

 

czwartek, 17 luty 2022 00:04

Trwają prace przy budowie ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej Wyróżniony

Napisał
Trwają prace przy budowie ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej Trwają prace przy budowie ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej Gmina Krynica Morska

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej” wchodzi w kolejny etap realizacji. Ku końcowi zmierzają prace dot. budowy linii elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, usunięcia kolizje elektroenergetycznej, a także kanalizacji deszczowej. Wykonawca rozpoczął roboty drogowe.

 

Trwają prace przy budowie ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej3

 

 
Celem realizacji projektu jest przede wszystkim poprawa infrastruktury drogowej, wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poprawa estetyki miasta.
Wartość umowy ogółem brutto: 1 951 217,42 zł, dofinansowanie w ramach UE wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych.
 
Projekt współfinansowany w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina Krynica Morska

Skomentuj