Wydanie nr 147 / 2022   

 

środa, 23 marzec 2022 22:06

XXXVI Sesja Rady Gminy Stegna zwołanej na dzień 25 marca 2022 r. odbędzie się zdalnie.

Napisał

Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 - 2023 zwołanej na dzień 25 marca 2022 r. 


1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Zatwierdzenie porządku obrad.
4.
Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

4.2. wyrażenia woli rozwiązania umowy partnerskiej z miastem Jantarny w Rosji (Obwód
Kaliningradzki);

4.3. przekazania według właściwości petycji dotyczącej naprawy uchwał antysmogowych i programu
ochrony powietrza podjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego;

4.4. zaciągnięcia w 2022 roku długoterminowego kredytu;

4.5. zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2022;

4.6. zmiany uchwały Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034.

5. Zakończenie obrad.

Skomentuj