Wydanie nr 147 / 2022   

 

piątek, 08 kwiecień 2022 19:00

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do najmu.

Napisał

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do najmu.

 

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Pow.
w ha

Nr KW

Opis
nieruchomości

Wysokość czynszu

Czas trwania
umowy

Uwagi

1.

Stegna,  ul. Gdańska 2

1247/8

1.0387

GD2M/00057840/0

Lokal użytkowy o pow. 142,81 m2, , mieszczący się w budynku administracyjno - biurowym.

7,71 zł/mnetto w stosunku miesięcznym , 
płatny z góry do 20-go dnia każdego miesiąca

do 3 lat

Lokal przeznaczony jest do najmu  w drodze bezprzetargowej  na rzecz  firmy FHU "AS" Andrzej Syroka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT, a czynsz dzierżawy jest corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz mogą być naliczone dodatkowe opłaty eksploatacyjne. Najemca jest zobowiązany do opłacenia podatku od nieruchomości.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, zamieszczony na stronie internetowej www.stegna.pl oraz BIP Stegna w dniu 08.04.2022 roku na okres 21 dni.

Skomentuj