Wydanie nr 147 / 2022   

 

poniedziałek, 11 kwiecień 2022 17:36

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Napisał

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 11 kwietnia 2022 r.  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 i 4  lat

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 ze zmianami)  o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres do 3 i 4 lat następujące nieruchomości:

1.

Nr ewidencyjny nieruchomości – 320/2 Sztutowo, mieszkanie położone w budynku nr 474

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00045099/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 72,70 m2, Położenie nieruchomości – Sztutowo ul. Kanałowa 7

Opis nieruchomości – nieruchomość lokalowa

Forma sprzedaży, dzierżawy – umowa dzierżawy, na okres do 3 lat

Przeznaczenie –  funkcja mieszkaniowa

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – Roczny czynsz dzierżawny 436,20 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 10- go każdego miesiąca

2. Nr ewidencyjny nieruchomości –  536/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00058253/5

Powierzchnia w  ha/m2 - 315 m2, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, teren portu w Kątach Rybackich wraz z infrastrukturą

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg pisemny, ofertowy nieograniczony, dzierżawa na okres 4 lat

Przeznaczenie  - prowadzenie działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego – turystyki wodnej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat – cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 914 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

3. Nr ewidencyjny nieruchomości – 537/1

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00058253/5

Powierzchnia w  ha/m2 – 3328 m2 gruntu, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa wraz z infrastrukturą, teren portu w Kątach Rybackich

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg pisemny, ofertowy nieograniczony, dzierżawa na okres 4 lat

Przeznaczenie – prowadzenie działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego – turystyki wodnej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 9652 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

4. Nr ewidencyjny nieruchomości –  część dz. 537/4 wraz z częścią budynku sanitarnego o pow. 100,9 m2

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00058253/5

Powierzchnia w  ha/m2 – 2393 m2 gruntu, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa wraz z infrastrukturą, teren portu w Kątach Rybackich

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg pisemny, ofertowy nieograniczony, dzierżawa na okres 4 lat

Przeznaczenie – prowadzenie działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego – turystyki wodnej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 9713 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

5. Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. dz. 537/6

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00058253/5

Powierzchnia w  ha/m2 – 369 m2 gruntu, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa wraz z infrastrukturą, teren portu w Kątach Rybackich

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg pisemny, ofertowy nieograniczony, dzierżawa na okres 4 lat

Przeznaczenie – prowadzenie działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego – turystyki wodnej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 1071 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

6. Nr ewidencyjny nieruchomości – cz. Dz. 787/23

Oznaczenie w księdze wieczystej KW nr - GD2M/00058246/3

Powierzchnia w  ha/m2 – 1434 m2 gruntu, Położenie nieruchomości – Kąty Rybackie

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa wraz z infrastrukturą, teren portu w Kątach Rybackich

Forma sprzedaży, dzierżawy – przetarg pisemny ofertowy nieograniczony, dzierżawa na okres 4 lat

Przeznaczenie – prowadzenie działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego – turystyki wodnej

Wartość nieruchomości,  zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat –  cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 4159 zł netto plus należny podatek VAT, Waloryzacja o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czynsz dzierżawny płatny do 31.03, każdego roku obowiązywania umowy.

Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl oraz w prasie od dnia  11.04.2022 r. do 1.05.2022 r.

                                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy

Robert Zieliński

Skomentuj