Wydanie nr 147 / 2022   

 

środa, 27 kwiecień 2022 23:05

Nowy Dwór Gdański. W czwartek sesja Rady Miejskiej. Sprawdź, czym zajmą się radni.

Napisał

W czwartek, 28 kwietnia br. o godz. 10 odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Sesja odbędzie się w systemie zdalnym.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

6. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2022-2024.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

10.  Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

11. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

12. Sprawy różne.

 

Skomentuj