Wydanie nr 177 / 2022   

 

wtorek, 24 maj 2022 19:15

Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna z dn.24.05.2022

Napisał

Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna

Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) informuje, że w dniu 24 maja 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34 zostały wywieszone, na okres 21 dni, dwa wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna, przeznaczonych do dzierżawy i jeden wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna, przeznaczonej najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykazy zostały również opublikowane na naszej stronie internetowej www.stegna.pl oraz BIP Stegna.

Stegna, dnia 24.05.2022 r.

Skomentuj