Wydanie nr 268 / 2022   

 

piątek, 15 lipiec 2022 15:53

Przyszłe inwestycje w gminie Sztutowo. Modernizacja drogi w Łaszce. Wyróżniony

Napisał
7 lipca br. została podpisana umowa z Województwem Pomorskim na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Łaszka. Przebudowa dotyczy wykonania nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych pełnych w układzie płatowym i poboczami z kruszywa naturalnego, na długości 380 mb.
 
 
Przewidywany koszt: 243 906 zł
Dofinansowanie: 110 570 zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych. Prace budowlane zaplanowane są na jesień 2022 r.
 
Gmina Sztutowo nie otrzyma dofinansowania w ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (dla gmin PPGR).
Na „Budowę drogi gminnej w miejscowości Grochowo Pierwsze” planujemy złożenie wniosku w kolejnym naborze Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (prawdopodobnie w sierpniu br.). Mamy nadzieję, iż uda nam się pozyskać fundusze na planowaną inwestycję.
 
Projekt „Budowy drogi gminnej w miejscowości Grochowo Pierwsze” uzyskał już pozwolenie na budowę. Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej na odcinku ok. 700 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2314 G do miejscowości Grochowo Pierwsze.
Stojąc przed kolejnymi wyzwaniami inwestycyjnymi, Wójt Gminy jesienią br przedłoży Radzie Gminy Sztutowo wniosek o zabezpieczenie środków, z przeznaczeniem na dokumentację na modernizację kolejnej naszej, lokalnej drogi w Grochowie Trzecim.
Jesienią również rozpoczną się prace związane z remontem drogi gminnej nr 180 057 G w miejscowości Groszkowo. W najbliższym czasie planowana jest modernizacja ww. drogi na odcinku ok. 400 mb.
 
-Planując wszelkie inwestycje, mamy na uwadze przede wszystkim rozwój gminy oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i zachowanie porządku publicznego. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby- informuje Gmina Sztutowo.

Skomentuj