Wydanie nr 206 / 2023   

 

poniedziałek, 24 czerwiec 2024 14:38

Przekop Mierzei Wiślanej. NIK zawiadamia prokuraturę Wyróżniony

Napisał
Przekop Mierzei Wiślanej. NIK zawiadamia prokuraturę Edyta Kozakiewicz
Przekroczenie uprawnień i wydatkowanie publicznych środków bez upoważnienia. NIK informuje o nieprawidłowościach przy budowie Przekopu przez Mierzeję Wiślaną
 
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) poinformowała, że w wyniku kontroli dotyczącej budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną złożyła dwa zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z przekroczeniem uprawnień oraz jedno zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych w sprawie dokonywania wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia.
 
Przekroczony budżet
 
NIK stwierdziła, że dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, przed aktualizacją programu w 2020 r., zaciągał zobowiązania na sfinansowanie realizacji programu, przekraczając całkowity budżet o 157,7 mln zł.
 
– „Do tego ze środków budżetu programu dokonywał wydatków na cele niesłużące jego realizacji, a istotną część skontrolowanych zadań inwestycyjnych realizował z naruszeniem zasad rzetelności, legalności, gospodarności i celowości” – czytamy w komunikacie NIK.
Niewłaściwe planowanie i brak informacji
 
Według NIK, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nie określił w projekcie uchwały dotyczącym programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” realistycznego zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji.
 
Dodatkowo, w trakcie prac nad nowelizacją uchwały Rady Ministrów z 2016 r., prowadzonych w 2019 i 2020 r., nie informowano Rady Ministrów o tym, że wartość inwestycji wzrośnie o ponad 100%, co sprawiło, że inwestycja straciła uzasadnienie ekonomiczne.
 
NIK podkreśla, że takie działania naruszają zasady gospodarności i celowości, co może prowadzić do marnotrawstwa środków publicznych.
 
 
 
 

Skomentuj