Wydanie nr 177 / 2022   

 

środa, 09 marzec 2022 22:45

Gmina Sztutowo przyjmuje wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego

Napisał
Wójt Gminy Sztutowo zaprasza w terminie od 14.03.2022 r. do 14.06.2022 r. do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego i zastąpienia go ekologicznym systemem grzewczym – edycja 2022.
 
Wnioski składać mogą: wspólnoty mieszkaniowe funkcjonujące w budynkach wielorodzinnych, a także poszczególni właściciele lokali, osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych oraz najemcy lokali za zgodą właściciela.
 
Zasady:
 
✔Realizacja zadania obejmuje koszt modernizacji źródeł ciepła, poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, pellet),
- elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.
✔Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu.
✔Wysokość dotacji z budżetu Gminy wynosi 2000,00 zł (dwa tysiące zł) i udzielana jest dla jednego gospodarstwa domowego lub budynku jednorodzinnego.
✔Zgłoszenia należy składać na wnioskach dostępnych na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Gminy ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.
 
Wyłączenia:
 
Realizacja zadania nie obejmuje tych wnioskodawców, którzy realizują już przedsięwzięcie.
Pula środków przeznaczona z budżetu Gminy Sztutowo na 2022 r. na realizację zadań proekologicznych wynosi 100 000,00 zł.
Szczegółowe informacje oraz Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadań proekologicznych dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, pod numerem telefonu 55 247 81 51 wew. 634 oraz stronie BIP i www.sztutowo. pl
 

Skomentuj