Wydanie nr 177 / 2022   

 

piątek, 18 marzec 2022 14:04

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s wymiaru zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy w Sztutowie 

Napisał
Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy w Sztutowie 

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw wymiaru zobowiązań podatkowych

Wymiar czasu pracy 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia 01 kwietnia 2022 r.
 
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w
Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko
wymiaru zobowiązań podatkowych

do dnia 28 marca 2022 r do godziny 15.00.
 
Pełna treść dokumentów do pobrania.
 
 
 
 

Skomentuj