Wydanie nr 177 / 2022   

 

piątek, 20 maj 2022 18:04

Nowodworscy policjanci prowadzą wspólne działania ze strażą rybacką. Wyróżniony

Napisał
Nowodworscy policjanci prowadzą wspólne działania ze strażą rybacką. KPP Nowy Dwór Gd
Policjanci w ramach współpracy z Państwową Strażą Rybacką, jak co roku prowadzą działania, których celem jest przede wszystkim ograniczenie nielegalnego połowu ryb. Mundurowi podczas legitymowania wędkarzy sprawdzają dokumenty wymagane do połowu. Wspólne działania prowadzone są cyklicznie.

Nowodworscy kryminalni wraz z przedstawicielami Państwowej Straży Rybackiej kontrolują zbiorniki wodne. Głównym założeniem wspólnych działań jest między innymi ograniczenie nielegalnego połowu ryb oraz prowadzenie profilaktyki w tym zakresie z wędkarzami.

Policjanci wraz ze strażnikami kontrolowali wędkarzy m.in. nad rzeką Szkarpawa, Nogat i Tuga pod kątem posiadanych uprawnień do prowadzenia amatorskiego połowu ryb oraz zwalczania kłusownictwa rybackiego. Sprawdzali, czy osoby przebywające nad wodą nie popełniają innych wykroczeń, w szczególności czy nie zaśmiecają terenu. Kilku z nich zostało ukaranych mandatami karnymi za brak uprawnień do wędkowania.

Policja i Straż Rybacka apelują, aby pamiętać, że osoby łowiące ryby powinny posiadać przede wszystkim kartę wędkarską oraz zezwolenie od Polskiego Związku Wędkarskiego. Ponadto należy pamiętać o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy w zakresie: wymiaru ochronnego ryb i ich okresu ochronnego. Wspólne działania prowadzone są cyklicznie, a współpraca pomiędzy służbami będzie kontynuowana.

Przypominamy, że ustawa o rybactwie śródlądowym przewiduje ustanowienie obrębów ochronnych w miejscach stałego tarła ryb, rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb. Ten sam akt prawny zabrania połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk w obrębach chronionych. Należy zatem czytać tablice informujące o zakazach połowu i stosować się do przepisów, aby nie narazić się na konsekwencje prawne.

Skomentuj