Wydanie nr 177 / 2022   

 

wtorek, 24 maj 2022 19:31

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Napisał

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Lp

Miejscowość

Nr działki

Pow.

w ha

Nr KW

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu

Czas trwania umowy

Uwagi

1.

Drewnica

151/3

0,1006 ha

GD2M/

00049127/7

Lokal użytkowy o pow. 48,36 m2,  mieszczący się w budynku mieszkalno-użytkowym, usytuowanym na działce nr 151/3 w Drewnicy

13,51 zł/mnetto plus obowiązujący podatek  VAT w stosunku miesięcznym, płatny z góry do 20-go dnia każdego miesiąca

do lat 3

Lokal przeznaczony jest do dzierżawy w drodze bezprzetargowej  na rzecz  firmy handlowej „PRALINA" Katarzyna Zięba w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT, a czynsz dzierżawy jest corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz mogą być naliczone dodatkowe opłaty eksploatacyjne. Najemca jest zobowiązany do opłacenia podatku od nieruchomości.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, oraz podany na stronę internetową  www.stegna.pl, oraz BIP Stegna dnia 24 maja 2022 r. na okres 21 dni.

Skomentuj