Wydanie nr 177 / 2022   

 

wtorek, 24 maj 2022 19:41

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do najmu Stegna.

Napisał

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do najmu Stegna.

 

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Pow.
w ha

Nr KW

Opis
nieruchomości

Wysokość czynszu

Czas trwania
umowy

Uwagi

1.

Stegna,  ul. Wojska Polskiego 12

203/1

0,1214

GD2M/00042794/4

Lokal użytkowy o pow. 34,70m2 składający się z pomieszczenia dla zespołu ratownictwa medycznego, pomieszczenia socjalnego i łazienki z wc, mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia usytuowanego w miejscowości Stegna przy ul. Wojska Polskiego 12  w Stegnie.

3,31 zł/mnetto w stosunku miesięcznym , 
płatny z góry do 20-go dnia każdego miesiąca

do 3 lat

Lokal użytkowy przeznaczony jest do najmu  w drodze bezprzetargowej  na rzecz  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku.

Do czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT, a czynsz miesięczny jest corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz mogą być naliczone dodatkowe opłaty eksploatacyjne. Najemca jest zobowiązany do opłacenia podatku od nieruchomości.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, zamieszczony na stronie internetowej www.stegna.pl   oraz BIP Stegna w dniu 24 maja 2022 roku na okres 21 dni.

Skomentuj