Wydanie nr 336 / 2023   

 

sobota, 12 sierpień 2023 06:56

X sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 16 sierpnia 2023 r.

Napisał
X sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2023 r.w dniu 16 sierpnia 2023 r. godz. 8.00
 
Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) zwołuję X sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2023 r.
 
Termin: 16.08.2023 r. (środa) godz. 8.00 sala konferencyjna Nr 9, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 
Program obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
2.1 określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
2.2 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok - przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
2.3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2040. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
3. Zakończenie obrad.

Skomentuj